Teràpia infantil i adolescent


La infància i l’adolescència són etapes complexes, amb canvis, aturades, i  avenços  puntuals. Pels pares hi ha moments de gran alegria i gaudi, però també moments de preocupació i dubtes. De vegades es fa difícil saber si s’ha de consultar a un psicòleg. És propi de l’edat? De la seva personalitat? És transitori?

Una primera visita al psicòleg infantil pot ajudar a dissipar els dubtes, i a emprendre una via de solució en cas de que sigui necessari.

Les dificultats que sovint apareixen en el procés de creixement es manifesten a diferents nivells, com per exemple:

 • Trastorns de la conducta: impulsivitat, negativisme, desobediència, mentides
 • Dificultats en els aprenentatges
 • Hiperactivitat, dèficit d’atenció
 • Alteracions de la son, o de la conducta alimentària
 • Pors, processos de dol infantil, gelosia
 • Canvis en l’estat d’ànim
 • Desajustos en el desenvolupament global
 • Somatitzacions, molèsties físiques sense causa orgànica
 • Control d’esfínters

interes

Com s’intervé en teràpia infantil?

En primer lloc, es clarifica el motiu de la consulta. Els pares expliquen què es el que els preocupa, què han observat. També es fa un repàs general de l’evolució de l’infant fins a aquell moment. En el cas dels adolescents, aquesta primera trobada es pot fer amb els pares o sense ells. En tot cas, es consensua entre totes les parts.

Després s’inicia l’exploració diagnòstica, que consisteix en entendre millor la problemàtica presentada: com es relaciona amb la personalitat del nen o adolescent, i com afecta en el dia a dia. Això es fa mitjançant proves diagnòstiques: tests, dibuixos, entrevistes, joc simbòlic

A partir d’aquí, si s’escau, es determina un tipus de tractament. A Simbòlics Psicoteràpia treballem aquestes dificultats a partir de les diferents vies d’expressió d’infants i adolescents: dibuix, paraula, joc, conducta… Ho complementem amb la comunicació amb els pares i, quan és necessari, establim contacte amb els centres escolars.

TARIFES:

 • Barcelona: 50 euros/sessió
 • Vilafranca del Penedès: 40 euros/sessió