Teràpia de parella


La vida en parella és una experiència profunda, plena de moments especials, de vivències intenses viscudes en comú. Ara bé, també és una experiència complexa, on es poden presentar dificultats, obstacles i entrebancs, crisis de difícil solució, que poden plantejar una teràpia de parella. Poden aparèixer:

teràpia de parella

Com és una teràpia de parella

La teràpia de parella té unes caracterítiques pròpies, perquè s’orienta a les persones que en formen part però també al conjunt, al projecte de parella. Un projecte que es troba en dificultats i requereix un replantejament: algunes parelles venen a teràpia per millorar la seva situació actual, d’altres per superar obstacles aparentment infranquejables, altres parelles en canvi opten per treballar una separació.

En una teràpia de parella és important la presència dels dos membres, tot i que no sigui imprescindible.

La duració de les sessions és d’una hora i mitja, i el seu nombre depèn de la naturalesa del problema i dels objectius que es plantegin.

A Simbòlics Psicoteràpia oferim dos formats de teràpia de parella: amb un terapeuta o en equip de dos terapeutes, el que s’anomena coteràpia. Per a més informació, feu cap a aquest article: Coteràpia de parella: doble parella.

TARIFES:

  • Vilafranca del Penedès: 55 euros/sessió