Buscar psicòleg online


La figura del psicòleg online és avui en dia una realitat cada cop més present. A mesura que les noves tecnologies han anat revolucionant la comunicació i les relacions socials, també la psicologia i la psicoteràpia s’han vist sorpreses per aquests canvis tan ràpids i generalitzats. No són pocs els centres de psicologia que ofereixen o que ens estem plantejant oferir un servei de teràpia online.

Una alternativa a la teràpia presencial

psicòleg onlineDels dels inicis de la psicoteràpia, el format presencial es considerava em més idoni, però sempre van existir alternatives a aquest. Primer va ser la correspondència per correu postal; més tard, amb l’aparició del telèfon, es va fer possible una teràpia no presencial més àgil, i en directe, a través de la trucada telefònica. Va ser tot un avenç, que va acostar el servei de la psicoteràpia a aquelles persones amb dificultats de desplaçament o que vivien lluny dels centres urbans.

Més tard, amb l’aparició d’internet, les opcions van anar augmentant. El correu electrònic, el xat, i més tard la videoconferència, van completar les possibilitats de la teràpia a distància.

En tot cas, totes aquestes modalitats de psicoteràpia van ser sempre minoritàries, donat que les característiques de la sessió presencial eren difícilment substituïbles per les anteriors eines de comunicació. Fins i tot actualment, el psicòleg online té dificultats afegides al psicòleg presencial.

Els límits del psicòleg online

Exposem tot seguit alguns dels límits amb què topa la psicoteràpia online:

  • Dificultats en l’establiment de l’aliança: l’aliança terapèutica entre psicòleg i pacient és essencial per al bon desenvolupament de tota teràpia. Es crea un vincle personal que es bolca al treball terapèutic, que ajuda a generar un clima de confiança mútua i a establir un compromís ferm amb la teràpia. Ara bé, el psicòleg online parteix amb desavantatge en aquest aspecte, ja que la comunicació online no és encara prou “realista”, no reprodueix de manera suficient l’encontre presencial per possibilitar aquesta relació vinculant, psicològicament íntima, entre terapeuta i pacient.
  • En part pel motiu anterior, el ventall de problemes o conflictes psicològics que el psicòleg online pot tractar amb comoditat queda restringit a l’assessorament psicològic, coaching, o conflictes psicològics que no impliquin trastorns de personalitat.
  • psicòleg onlineConfidencialitat: així com és més difícil crear un clima de confiança a través d’un xat o d’una videoconferència, també és més difícil garantir-ne la confidencialitat. Existeixen una sèrie de protocols emesos pels col·legis de psicòlegs en relació a la protecció de dades en el context d’internet, però són costosos d’implementar i a la pràctica ningú en fa una supervisió o control.
  • Aquest psicòleg online, en sap? Així com podem tenir una referència dels psicòlegs presencials, bàsicament a través dels centres físics on atenem, es fa més complicat saber realment qui està a l’altra banda de la línia. Com a recomanació per als que no tinguin cap referència personal, aconsellem dirigir-nos a centres físics ja establerts que tenen un servei online complementari.

Avantatges del psicòleg online

Hem parlat dels inconvenients, però sens dubte que la psicoteràpia online obre una sèrie d’oportunitats interessants, entre elles aquestes que tot seguit esmentem:

  • Flexibilitza espai i temps: per una banda, evita desplaçaments i redueix temps per al pacient. Per l’altra, permet realitzar la sessió independentment de la ubicació del pacient o del terapeuta a l’hora de viatges o estades a l’estranger. Per últim, permet una conversa no sincrònica, a través de correu electrònic o missatges en les seves diferents modalitats.
  • Menor cost: en general, donat que el terapeuta té o pot tenir menys costos per exercir la seva professió (lloguer despatx), això pot repercutir en els seus honoraris.
  • Registre de les sessions: En la teràpia online, fins i tot en la modalitat de videoconferència, es pot gravar i reproduir tantes vegades com es vulgui, tant per part del terapeuta com del pacient, assimilant millor els continguts de la sessió.

En el futur proper la psicoteràpia online seguirà guanyant presència, i ho farà a mesura que les noves tecnologies segueixin modificant i amplificant la comunicació i les relacions socials. De moment, tanmateix, ara i aquí, el psicòleg online segueix sense convertir-se en l’alternativa al psicòleg presencial.