Mediació familiar


A Simbòlics Psicoteràpia oferim un servei de mediació familiar a Vilafranca del Penedès, per atendre aquells casos més complexos de divorci, herència, o bé relacions familiars on la teràpia no és el recurs preferent.

La mediació cerca, com la teràpia, una definició conjunta del problema, i la creació d’una solució que convingui a totes les parts, fent-les protagonistes i actores del propi procés de resolució del conflicte. La mediació busca un final, però també treballa el procés, on ensenya amb la seva pràctica les pautes de negociació i de pactes que en un futur, si es generen nous conflictes, puguin ser resolts de forma autònoma. La mediació forma, doncs, empodera les persones i les fa expertes en resolució de conflictes.

Quan es requereix mediació familiar?

mediació familiar a vilafranca

La mediació familiar es recomana en diferents tipus de situacions, sempre que les diferents parts vulguin resoldre el problema de bona fe. Sovint és el darrer recurs abans d’anar a judici. És voluntari, és confidencial (la informació compartida no es pot utilitzar davant del jutge), i és imparcial i neutral. El mediador, com el psicòleg, no jutja, sinó que es posa al servei de les dues parts. Excepte en un cas: si el mediador detecta una vulneració de drets, o mala fe en la negociació, ho fa saber i es pot parar el procés de mediació.

La mediació familiar més freqüent es dóna en casos de separació o divorci on la teràpia de parella es fa dífícil de plantejar, ja sigui per voluntat dels membres de la parella, ja sigui per dificultats d’abordatge. També es recomana mediació familiar quan la confecció i el repartiment d’herències és confús, o pot generar tensió i possible conflicte en el sí familiar. En casos de cura i tutela dels pares ja grans que van perdent l’autonomia, o també per re-enfocar relacions entre pares i fills adolescents que no se saben com gestionar i la teràpia familiar ja no té recursos per un correcte abordatge.

Teràpia, mediació o judici?

mediació familiar a vilafranca

La mediació familiar -i no familiar- és una eina de transició entre la teràpia i la via judicial, quan la primera ja no arriba i la segona encara es pot evitar. En aquest sentit, si hi ha un procés judicial obert, l’inici d’una mediació es considera preferent, i se sol paral·litzar el procés judicial fins la finalització de la mediació.

L’objectiu de la mediació és la redacció, formal o informal, d’un conveni regulador. Aquest conveni pot ser presentat en un jutjat com a proposta de resolució del conflicte, prèvia adaptació jurídica per part d’un advocat. S’ha comprovat que els convenis sorgits de la mediació tenen més compliment que no pas les sentències d’un jutge.

Núria Morral, la nostra mediadora familiar

mediacio familiar a vilafranca

És mediadora familiar i comunitària homologada del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC). Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Associada a l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA.

Formadora, investigadora i divulgadora en màsters, postgraus i organitzacions en gestió de conflictes i participació ciutadana.