Crisi en el cicle vital de la parella


De la mateixa forma que en el cicle vital de les persones, en les parelles també es produeixen canvis relacionats amb els moments evolutius de la parella. Canvis que poden dur a crisis, que es van generant o accentuant amb el pas del temps. Fem referència, aquí, a diferents moments vitals pels que passa la parella, o bé tan sols un dels dos membres i que pot afectar al conjunt, per exemple:

Embaràs desitjat o no desitjatcrisis en el cicle vital de la  parella

Esterilitat: intents de fecundació assistida

Maternitat: naixement o adopció dels fills

Infància i adolescència dels fills

Niu buit

Progrés o reorientació professional d’un dels membres

Crisis profesionals o laborals, pèrdua del treball

Malaltia o mort d’alguns dels fills, o bé d’algun familiar d’un dels membres de la parella (pares respectius)

Jubilació

Malaltia d’un dels cònjugues (càncer, fibromiàlgia, dolor crònic…)

A vegades es tracta de parelles que varen iniciar el camí en comú des de molt joves, fins que arriba un punt en el qual un dels membres, o els dos, senten la necessitat d’emprendre un camí propi per descobrir la identitat que fins llavors es trobava fusionada en l’altre.

Vegeu altres crisis de la parella.

 

Basat en  l’article Consideraciones sobre la terapia de pareja: a propósito de un caso, de Manuel Villegas i Pilar Mallor. 2010. Revista de Psicoterapia, n.81