Daily Archives: 18 gener 2014


Ejaculació precoç en parella

L’ejaculació precoç és un trastorn sexual descrit com la falta de control del reflex ejaculatori durant la relació sexual. És un dels trastorns sexuals masculins amb més prevalença, i representa una de les demandes de teràpia més freqüents. En el transcurs d’una relació sexual, l’home experimenta un augment progressiu de l’excitació, fins assolir la fase […]


Crisis de parella

Més enllà de les realitats personals, les de cadascun dels seus membres, la parella crea un àmbit propi, fruit de la interacció constant i perllongada, la convivència íntima, la història compartida, les experiències viscudes en comú. Per aquest motiu, els problemes de la parella són també crisis del conjunt, crisis de parella, que cal abordar […]


Crisi en el cicle vital de la parella

De la mateixa forma que en el cicle vital de les persones, en les parelles també es produeixen canvis relacionats amb els moments evolutius de la parella. Canvis que poden dur a crisis, que es van generant o accentuant amb el pas del temps. Fem referència, aquí, a diferents moments vitals pels que passa la […]